beta-galaktozydaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fagocytarne funkcje lizosomów związane są ściśle z ich wyposażeniem enzymatycznym w liczne enzymy o działaniu hydrolitycznym — hydrolaz, a zatem posiadających głównie degradacyjne własności. Do enzymów tych należą kwaśna fosfataza, kwaśna RN-aza i DN-aza, kwaśna proteaza, beta-glukuronidaza, beta-galaktozydaza, kwaśna lipaza, mapnosidaza, fosfolipaza, kolagenaza itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.