beta-adrenergiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) równaniu z grupą kontrolną. Wyniki te świadczą więc, że pobudzenie układu nadnerczowo-współczulnego występuje u chorych z cukrzycą tylko w okresie ostrej niewydolności z zakwaszeniem, a więc pokrywa się z obserwacjami Baker i współpracowników [2], którzy u dzieci z cukrzycą oporną na leczenie i ze skłonnością do kwasicy w czasie działania stressu (przykry temat rozmowy), stwierdzili wzrost w surowicy krwi poziomu kortizolu i hormonu wzrostu, a w moczu, wzmożone wydalanie adrenaliny. Istotną poprawę stanu klinicznego u tych dzieci uzyskano przez wielomiesięczne blokowanie receptorów beta-adrenergicznych, co otwiera dodatkowe możliwości leczenia stanów niewyrównania cukrzycy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.