benzen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Faraday wykazał później, że „nadaje się on“ zarówno do odkrycia benzenu, jak do stwierdzenia zasadniczych praw elektrochemji, że ograniczymy się tylko do dwóch z tych wielu doniosłych zdobyczy naukowych, jakie były owocem jego działalności i jakie wzbudziły podziw nietylko wśród ścisłego grona chemików, lecz też u najszerszego ogółu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.