baronetowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tek częstych mianowań rodziny pochodzenia burżuazyjnego, najczęściej spośród plutokracji. Niejednokrotnie pośrednimi szczeblami były tytuły rycerskie lub baronetowskie. Do arystokracji przedostawali się również bardziej utalentowani albo też przedsiębiorczy przedstawiciele wolnych zawodów, zwłaszcza prawnicy, którym poszczęściło się przedtem w polityce. Najbardziej charakterystycznym przykładem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Katz, Henryk 1965. Anglia u progu demokracji, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.