bankietowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gromady z grzmiącym okrzykiem powtórzyły to zdrowie; ale przez cały czas ich bankietowania na polu pijatyki nie było. Pożegnawszy na koniec ochoczych włościan, którzy do Belmontu na wieczór i na całą noc zgromadzić się mieli, zaprosił do siebie wszystkich gości na śniadanie i obiad i postąpił do czekającej na drodze zwyczajnej swej kolasy. Za nim wszyscy siedli do powozów i ruszyli do miasta:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil, Szenic, Stanisław 1960. Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.