banjan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czandalowie mieli być potomkami braminów i siudrów). Odrębność k. związana była w zasadzie z rodzajem wykonywanego zajęcia, np. k. piekarzy, nosicieli wody, kupców (banjanowie). Członków k. obowiązuje endogamia, zakaz stykania się z członkiem innej, szczególnie niższej k. itp., dopuszczalne jest wychodzenie za mąż kobiety z kasty niższej za mężczyznę z kasty wyższej (wypadek odwrotny — spycha taki związek i jego potomstwo do grupy „niedotykalnych”)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo