baniowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze stanowiska słowotwórczego omawiane słownictwo układa się w następujące kategorie: 1) Rzeczowniki: a) męskie nazwy wykonawców czynności i zawodów: adulator, antecesor, arestator, bankarz, biegarz, botnik, bujak itp.; b) żeńskie formacje z formantem -ija (-yja): absencyja, admonicyja, awarycyja, cesyja itp.; c) nijakie odczasownikowe z formantami -anie, -enie: allegoU'anie, apelowanie, aplikowanie, baniowanie, bicie się, bogowanie, chlubienie, chlystanie, chycenie, chylanie, ciążenie, cieńczenie itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.