bandycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Baszy jest inny. Hassan jest rodzonym synem Alego i chce wyzwolić własną żonę z haremu ojca, która tam się dostała niespodzianie na odaliskę, uprowadzona z gór epirskich przez jakiś bandycki oddział turecki. Pierwsza sytuacya, którą Korsak z Byrona mocno naśladował, to gniew Alego na dozorcę haremu, że Lelia mu nie sprzyja: 1. 	Old Giaffir sate in his Divan: Deep thought was in his aged eye (II. iSg)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.