bananownia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 236 Zoja Wołocka TaTa 3Toro aeiicTBHH" (BiipytfHTb - BupytfKa), nareHTMBHue HasBaHHH aha - uecTo patfoTH sthx jimli" (nenapb nenapHA ), nHa3BaHHH npojiyKTa - uecTo nponaxH 3thx nponyKTOB" (moaoko - uoAOAHaa ), "Ha3BaHHH paCTeHHH - U6CTO npOH3paCTaHHH 3THX paCT6HHHM (KOHOnjlH - KOHonjiHHMK ), b nojiBCKOM 3TO ceuaHTHAecKoe oTHomeHHe <5onee perynnpHo no cpaBReKmo c pycćKHM BupaxaeTCH cji0B006pa30BaTejibHuiin cpescTBauh, Hanpnuep, kartofel - kartoflisko, szparag - szparagamia, banan - bananownia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.