balsamista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) nazwy działacza, profesji: pień czas. poezja: rzępolista ‘gęślarz, skrzypek’ Słów KD 4, 111; z formacji wątpliwych: od rzecz, balsamista Słów RMM 3, 554 war; pień rzecz, proza: komplemencista Słów L 11, 350; sylwetysta ‘kreślący sylwety* Jeż Dor 164; — w f. tworzenia nazw znamionujących: carysta Mick PisP 6, 98; czerwonista Kras L 3, 269, od przm. w f. rzecz, czerwony ‘radykał’; gazecista ‘amator gazet’ Syr Tryp 1, 190; mikolaista Mick PisP 6 A, war wyrazu carysta, por. wyżej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.