balladowo-operowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uchodzi za pewne, że to, co zwie się ostatecznie Dziadów częścią II, powstało w roku 1820, może na pograniczu lat 1820—1821, i początkowo — inaczej niż w formacji definitywnej — miało kształt samoistnego, zamkniętego w sobie utworu „balladowo-operowego”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.