bahater

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A powieść? Czy jest w tych latach? i jaka? jak się zmienia księżna Eufrata Drużbackićj ? W jakiem przebraniu występuje teraz Nadobna Pasąualina i Kró lewna Banialuka? Przecież jakieś powieści ówczesny świat polski czytać musi; musi się rozczulać nad wzniosłymi bahaterami i nieszczęśliwemi heroinami? Rozczula się istotnie, czyta z zapałem, ale (jak jeszcze Krasicki wyśmiewa), czyta Koloandra; a na polskim gruncie nie rodzi się w tym czasie nic, chyba jedne tylko powieści Druźbackiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.