badacz-nietzscheanista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dlatego biografia Nietzschego pełni inną funkcję niż w przypadku tradycyjnych filozofów - jej siła przyciągająca jest nieporównywalna. Każde pokolenie badaczy-nietzscheanistów powinno pisać własną biografię Nietzschego, nie tylko z powodu dostępu do nowych źródeł i aby przeciwstawić się zawłaszczeniom jego osoby i jego myśli. Życie Nietzschego narzuca się jako integralna część zjawiska nazwanego jego imieniem, opisać je to ustawić tonację, w jakiej odbiera się jego myśl. W istocie każda biografia mierzy w ten sam cel, który Nietzsche sformułował w podtytule Ecce homo: Jak się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieńkowska, Ewa 1999. Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim, Warszawa : W.A.B.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.