awanturniczo-sentymentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nesansową epiką jest znacznie głębszy. Fantastyczno-rycerska epika Odrodzenia parodiowała feudalne ideały. Podobnie postępuje Szekspir stylizując swego „rycerza północy” na bohatera z awanturniczo-sentymentalnej powieści, który ponosi klęskę w zetknięciu z nowoczesnym, realnym światem. Małżeństwo z córką senatora pobłogosławione przez dożę dało Otellowi pozycję towarzyską, wzmogło jego szansę życiową: równocześnie jednak uwikłało go w konflikty z mieszczańsko-renesansowym światem, obcym mu obyczajowo i kulturalnie. Właśnie stosunek do żony, do form i norm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubacki, Wacław 1964. W wyobraźni, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.