autorytatywno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Jest to stanowisko autorytatywno-normatywne nauki o Kościele, utrwalone w teologii w okresie po Soborze Trydenckim i usankcjonowane konstytucją na Soborze Watykańskim” (Ks. Bolesław Pylak, Kościół — Mistyczne Ciało Chrystusa, Lublin 1959, s. 8)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziasek, Franciszek 1963. Jezus Chrystus. Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.