autoodkrywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) g o g ó * jest opracowanie zupełnie nowej metodyki nauczania początkowego, zorientowanej na rozwijanie twórczej aktywności prospołecznej w różnych dziedzinach dziecięcej działalności, a mianowicie: orientacyjno-poznawczej /uczenia się/, zabawowej, społecznej, gospodarczej, kulturalno—artystycznej i fizyczno-ruchowej, I tym celu powinna zostać możliwie szybko opracowana i naukowo zweryfikowana taka metodyka nauczania początkowego, która by uzasadniała potrzebę i pokazywała nauczycielom, w jaki sposób można integrować na przykład naukę szkolną z działalnością uczniów na rzecz innych osób i bliskim dzieciom grup społecznych, w jaki sposób można harmonizować szkolne zadania i związane z nimi sukcesy uczniów z zaspokajaniem potrzeb innych "obiektów społecznych" , Przypomnijmy jeszcze, że istotnymi cechami " własnej twórczej aktywności prospołecznej" są: a/ automotywacja, czyli wewnętrzna motywacja; b/ autosatysfakcja; o/ świadoma osobistego i pozaosobistego celu, uznanego za własny, autorealizacja służąca zarówno do kreatywnego zaspokajania potrzeb własnych jak i bezinteresownego cudzych; d/ świadome autotworzenie lub autoodkrywanie czegoś dla siebie nowego i zarazem pożytecznego, zarówno dla działającego podmiotu jak i dla innych "obiektów społecznych", czyli służącego doskonaleniu własnej osobowości i otaczającego środowiska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kujawiński, Jerzy 1987. Wychowawcze aspekty twórczej aktywności prospołecznej dziecka, Poznań : Instytut Kształcenia Nauczycielki im. W. Spasowskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.