autokarowo-pieszy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rżały najpoważniejsze trudności; były także wielką atrakcją dla wytrawnych wędrowców. Obecnie w sezonie letnim Bieszczady są miejscem intensywnego indywidualnego ruchu turystycznego, licznie organizowanych masowych rajdów, zlotów, wczasów i obozów wędrownych, niezwykle rozwiniętej turystyki autokarowo-pieszej, wypoczynku stacjonarnego. W sezonie zimowym nad turystyką indywidualną dominują wczasy i rajdy narciarskie. Rosnąca z roku na rok ilość turystów przebywających w Bieszczadach spowodowała zainteresowanie się Zarządu Głównego GOPR problemem zapewnienia im bezpieczeństwa i szybkiej pomocy w razie wypadku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.