auto-afirmatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swoim źródłem, własnym swoim fundamentem. Wszystko czym jesteśmy, wszystko co robimy, cały układ naszych relacji wewnątrz świata i naszych stosunków z bliźnim, wynurzanie się naszego wolnego ja w łonie tych relacji, możliwość urzeczywistnienia w nich naszej istoty, wszystko to ma swoje źródło i swoją podstawę w Innym niż my. Nawet' pojęcie, jakie sobie wyrabiamy o tym Innym, od niego pochodzi; ono wyraża, że nasz umysł jest przez Niego objęty. Oto dlaczego jest ono auto-afirmatywne (samostwierdzające)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.