autentysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cisku naszych czasów... Po drugie — wstrząs po lekturze Poletka znacznie się zmniejszy, gdy przypomnimy sobie prawdziwe i nieupiększone obrazy kreślone przez naszych rodzimych autentystów wiejskich (Gałaja czy Pogana); życie seksualne we wszystkich prymitywnych społecznościach wiejskich wydaje się co do swego meritum jednakowe. Tyle tylko, że posługujący...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.