atomizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odtąd stalą cechą kierunków idealistycznych jest popieranie religii, której przeciwstawia się materiaililsfyczny światopogląd naukowy. Następca Beikeley'a Hunie jest przedstawicielem poglądu, który autor nazywa czystym empiryzmem. Konsekwencją jego jest atomizm i soiiipsyzm w pojmowaniu świata...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.