asymilacyjno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ZAPISKI NA MARGINESACH 497 ry# Melville’a ma w literaturze Stanów progeniturę ogromną. Widzę też mnóstwo pokrewieństw dla Steinbecka w tej jego namiętności asymilacyjnej, w poczuciu nieomal misji asymilacyjno-dydaktycznej: tak Thoreau, piewca życia na łonie natury, przekłada dla Amerykanów Ajschylosa, Pindara, Anakreonta; Whitman — piewca prerii i bizonów — wczytuje się namiętnie w Homera i Dantego; Marc Twain pisze przez dwanaście lat książkę o Joannie d’Arc itd., itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.