astereognozja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wywołują zaburzenia percepcji, tj. niemożność rozpoznawania scalonych wrażeń, a więc obrazów wzrokowych (wzrokowa —*■ agnozja), trzymanych w ręce przedmiotów (—*■ astereognozja), słyszanych słów (słuchowa —*• afazja) itp. W miarę filogenetycznego rozwoju mózgu rozmiary okolic projekcyjnych pozostają (w proporcji do wielkości mózgu) niezmienione, natomiast okolice pozaprojekcyjne, czyli asocjacyjne, ulegają znacznemu powiększeniu, zajmując coraz większą część powierzchni kory. Liczne dane, zarówno kliniczne, jak i uzyski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.