astenospermia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łóg. alkohol. 633 — spalanie 33 — ustawa o zwalczaniu 521 — wartość |3 (beta) 34 — wchłanianie 33 — wydalanie 33 — zatrucie 123, 125, 174 — zawartość we krwi 27 Alkohol zawartość w organizmie 19 Alkoholizm lekarza 367 Ammona róg 127 Amputacja 217 — Choparta 306, 511 Anafilaktyczna próba 189 Analgetica 47 Anatomiczne przyczyny śmierci 83 Anilina 310 Anorgasmia 295 Antipyretica 47 Antistina 48 Antropologiczne badanie 277 Antybiotyki 48 Antykoncepcyjne środki 385 Aperitif 38 Aphalia 291 Arak 38 Arsen 105 Areszt (zdolność do umieszczania) 237 Arszenik 102 Asconerin 173 Aspermia 284 Aspiracja krwi do płuc 162 Aspiryna 47 Astenospermia 283, 347 Asystenci 374, 446 Asystentki pielęgniarskie 446 Ataractica 48 Atropina 48 — badanie źrenic 135 Autoerotyzm 62 Autolityczne fermenty 88—96 Automatyzm serca 340 Autoliza 83, 95, 96 Autotransplantacja 335, 336 Azbeścica 310 Azospermia 284, 286, 347 Badania antropologiczne 277 — bakteriologiczne 126 — brudu zza paznokci 205 — dodatkowe przy sekcji zwłok 122 i następne chemiczne na obecność trucizn 123 dowodów rzeczowych 11 grup krwi 126 histologiczne 122 kału 200 mikroskopowe 122 przy podejrzeniu wścieklizny 127 przy podejrzeniu zatoru powietrznego 128 ustalenie wieku 142 w zatruciach pokarmowych 127 — w celu dochodzenia ojcostwa 267, 495 — komórek naskórka 204 — krwi na alkohol 19, 21, 27, 526, 633 na obecność tlenku węgla 125 mikrospektralne 186 przy utonięciu 127 spektralne 125 widmowe 186 w zatruciach 125, 550 Badania lekarskie kierowców 528, 538, 539 przy przestępstwach seksualnych 70, 71, 74, 202 w sprawach o rozwód 287 w sprawach o ojcostwo 267, 495 — moczu 203 na alkohol 19, 46, 53 — nasienia 278, 279 — osób żywych 11, 12 — plam krwi 183 — potu 206 — śladów krwi 183 na barwik krwi 185, 186 — 		 na chromatyne płciową 195 na grupy 189 na hemoglobinę 185, 186 na oznaczenie czasu powstania 194 — na przynależność gatunkową 187 na wiek osobnika 196 na źródło krwawienia 194 — śliny 198 — stanu umysłowego 16 — wydychanego powietrza 19, 20, 21, 28 — wydzielin i wydalin 198, 199, 200, 203, 206, 207, 208, 209 — wymiocin 199 — zwłok noworodka 145, 146, 149, 150, 178 Bakteriologiczne badania 126 Bar 124 Farberio'a kryształki 72 Barra ciałka 140 Barwik krwi (w śladach krwi) 185 Barwik żółci (bilirubina) 153 Becker (układ grupowy) 274 Benzydyna 187 Bestializm 62 Beta-globuliny 273 Beta-lipoproteiny 273 Bezpłodność 346, 349 Bezpośredni przymus 546 Bezprawne posiadanie pieczęci 368 — przywłaszczanie stanowiska 368, 484 — używanie tytułów’ 368, 456, 484 — wykonywanie zawodu 368, 433, 459 Białka surowicze (układy grupowe) 268 Białka — Hp (haptoglobiny) 273, 276 Gm 269, 273, 276 Gc 273. 276...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.