artystyczno-teoretyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do najambitniejszych i najświetniejszych dzieł w eseistyce omawianego trzechlecia należy niewątpliwie książka Mieczysława Jastruna Między słowem a milczeniem. Ma się ochotę zestawić ją w tym przeglądzie z dwoma innymi zbiorami eseistyczno-krytycznymi poetów — chodzi tu bowiem o trzy książki wyraźnie „wyznawcze”, stanowiące w pewnym sensie credo artystyczno-teoretyczne trzech twórców o od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.