artystyczno-poetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się częścią wszechrzeczy i tego, co nieobjęte. Zauważmy, że coś podobnego zachodzi w poetyckim świecie Chlebnikowa (który właśnie ogłaszał się Prezydentem Kuli Ziemskiej), a także u Majakowskiego wielokrotnie podejmującego burzliwe dyskusje z niebieskimi żywiołami10. Słowem, komizm to charakterystyczna cecha nie tylko Chagalla, ale i całej rosyjskiej kultury artystyczno-poetyckiej początku XX w. Ukosmicznione obrazy spotykamy także w poezji francuskiej tamtych lat, w szczególności u paryskich znajomych malarza, Apollinaire’a i Cendrarsa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PLitA - Pismo Literacko-Artystyczne (Kra­­ków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.