arsenobenzen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SALWARSAN, związek —* arsenoorganiczny, pochodna arsenobenzenu; żółty, krystaliczny, higroskopijny proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie; lek przeciwkiłowy, odkryty i wprowadzony do lecznictwa 1909 przez P. Ehrlicha i S. Hatę; s. zastąpiły inne preparaty, np. neosalwarsan, mafarsan i antybiotyki (gł. penicylina )...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.