arcyprezbiter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z polecenia Fryderyka Wilhelma I arcyprezbiter z Jańsborka, Wilhelm Tyszka przejrzał i poprawił pod względem wyznaniowym kancjonał Gräbera, wziąwszy sobie do pomocy arcyprezbitera z Ełka, Jana Wiktora Gregoroviusa. Śpiewnik wyszedł w Gdańsku w r. 1723, spotkał go wszakże los podobny, jak i jego poprzednika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kawecka-Gryczowa, Alodia 1946. Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.