arbitralno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Postulowanie przez Chomsky ego i Kostera natywistycznych hipotez o tak dużej mocy uwarunkowane jest subiektywnie m.in. przez dążenie tych uczonych do wyeliminowania momentu arbitralno-normatywnego (przednaukowego), jakim potencjalnie obciążona jest odpowiedź na indywidualistycznie rozumiane pytanie Russella. Chodzi o to, aby pytanie Russella dotyczyło rzeczywistej wiedzy wszystkich użytkowników języka, nie zaś wiedzy, którą dysponują językoznawcy. Sądzę jednak, iż rozumowanie wyjaśniające...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Praca zbiorowa, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.