apsychologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ty położył WyspiańskiM). Zarówno więc na gruncie polskiego, jak i radzieckiego teatru zrodziła się negacja dziewiętnastowiecznego psychologizowania w grze aktorskiej. I tu, i tam powstało aktorstwo apsychologiczne, w którym procesy psychologiczne rozumiano w nowy sposób. Charakterystyczne, że zarówno «Horzyca, jak i ¡Meyerhold przywołują rzeźbę jako sztukę najbliższą aktorowi; pierwszy mówił, że aktor w tragedii pol») ib. (podkr. Z. O.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MLit - Miesięcznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo