aprowizacyjno-handlowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ramach centralnego aparatu administracji gospodarczej handlem wewnętrznym zajął się początkowo Ludowy Komisariat Handlu i Przemysłu, a także wiele wydziałów i centralnych zarządów Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej, w ramach których tworzono organy aprowizacyjno-handlowe. Próbowały one wpływać na ceny sprzedawanych towarów i kontrolowały działalność przedsiębiorstw handlowych. W maju 1918 r. nastąpił podział funkcji między NRGN a LKHiP: Rada ograniczyła się do regulowania produkcji, a Komisariat przejął pieczę nad rozdziałem produktów. Jednak ani organizacja detalicznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ciepielewski, Jerzy 1974. Historia społeczno-ekonomiczna Związku Radzieckiego, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.