aprowidowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) spożywców. Inicjujemy odstąpienie (spółdzielni na Kole i Rakowcu właściwym dzielnicom, zabiegając 0 wyłączność w dzielnicy północnej. Niestety, praktyka aprowidowania pracowników przez same przedsiębiorstwa, wypaczająca zasadę powszechności dzielnicowej, odbiera naszej spółdzielni możność zorganizowania kuchen dla pracujących, zmusza do założenia specjalnego sklepu dla pracowników S P.B.,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.