aproksymatywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Tatrach wraz z Zakopanem ilość udzielonych noclegów wyniosła w r. 1949 wr r. 1950 55.145 69851 ilość turystów nocujących wynosiła w r. 1949 w r. 1950 47.452 40.537 ilość passantów oceniana aproksymatywnie w r. 1949 w r. 1950 75 000 115.854 Jak z powyższego wynika ilość udzielonych noclegów wzrosła, jednakże ilość turystów raczej zmniejszyła się. Przeciętnie turysta spędza! w Tatrach w r. 1950 dłuższy czas niż w 1949 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.