aproksymacyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) syjne. Szczególnie dramatyczny jest wypadek, gdy rozmaite dobrze uwiarygodnione fragmenty Ty przemawiają — jako ściśle lub aproksymacyjnie redukowalne respective — do niezgodnych ze sobą teorii T'2 oraz T//2: każdy na rzecz innej z dwu teorii ze sobą rywalizujących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.