aprobowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4 	Kompetencja w naszym rozumieniu jest zbiorem zdań języka, które mogą być akceptowane w izolacji. Zdanie Marysia pierze, należy do kompetencji, zdanie Marysia myje, jest pozbawione dopełnienia i może być powiedziane wtedy, gdy kontekst lub konsytuacja pozwalają na wytarcie przedmiotu, nie jest jednak aprobowalne w izolacji, należy przeto do zbioru performance...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.