aprobatywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mocy do czynu? Czynem bowiem w tej dziedzinie jest zdecydowanie się na pewien choćby błąd, jest odwaga przerwania nieskończonego łańcucha własnych myśli w pewnym miejscu i powiedzenia: „to będzie moją prawdą” — nieprawdaż? 45 O swoich Dwóch rewolucjach zaś, które aprobatywnie nawiązują do pewnych stanowisk Brzozowskiego, powie po latach, że były napisane „obskurnie patetycznym stylem” 46...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.