aprioryzm-empiryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) która dałaby się pogodzić z przyjętą opcją epistemologiczną. Raz jeszcze zatem zasługuje na podkreślenie semiotyczne podejście Ajdukiewicza do wszelkich kontrowersji filozoficznych. Jak w każdym tak i w tym przypadku, zasadność opowiedzenia się za którymkolwiek z rozwiązań w sporze: aprioryzm-empiryzm, ma być ugruntowana semiotycznie. Nie ma taka jest wymowa również i ostatniego artykułu Ajdukiewicza - filozoficznych rozwiązań w ogóle, tj. rozwiązań nie zrelatywizowanych językowo. Wszelkie poznanie, które ma być interpersonalnie dostępne, odby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Olech, Adam 1993. Język, wyrażenia i znaczenia. Semiotyka Kazimierza Ajdukiewicza, Częstochowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.