aprioryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ważniejszym wszakże jest fakt, że to co Focillon chce od siebie dorzucić nauce na temat stylów wydaje się nie do przyjęcia. Zarówno Deonna, jak Wólfflin nie formułowali swoich teoryj rytmicznego rozwoju sztuki jako praw a tylko jako zreasumowanie dotychczasowych obserwacyj. Deonna odrzeka się od aprioryzmu i mówi, że synteza jego o tyle może być uznana za prawdę, o ile prawdą nazwiemy za James’em związek myśli użyteczny aktualnie. Wólfflin stosuje swoją tezę tylko do sztuki europejskiego Zachodu, który poddaje badaniom. Przytem nie tylko uznaje wpływy czynników zewnętrznych hamujące lub pobudzające immanenty rozwój form, ale ponadto twierdzi, że tylko czynniki zewnętrzne decydują o rozpoczynaniu się na nowo procesu przemian...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.