apriorystyczno-natywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sługiwano. Istnieje prawidłowy proces opanowywania prze? naukę i przyswajania przez jednostki intuicji konstrukcji najpierw związanych bezpośrednio ze zmysłowością i biologicznymi działaniami w przyrodniczym środowisku, a następnie intuicji pojęciowych, coraz bardziej abstrakcyjnych Ujawnienie tych prawidłowości pozwala na wyciągnięcie wniosku znacznie szerszego: bezzasadne są wszelkie tradycyjne empirystyczne teorie wiedzy matematycznej, jak również teorie apriorystyczno-natywistyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.