apriorysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie są nim przede wszystkim pewniki matematyczne. Spór o ich pochodzenie, — powiada Poincare — spór toczony między apriorystami a emplrystami, był postawiony fałszywie, bo op.erał się na niezupełnej dysjunkcji. Pewnjki n ewątpliwje nie pochodzą z doświadczenia; ale też nie są a priori. Gdyby były a priori, byłyby konieczne i nie można by między nim, wybierać; n.e byłyby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.