aprioryczno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czeniu — nazwana „nauką”, „socjologią” itp., gdyż jej przedstawiciele nie tylko że nie posługują się żadnym zespołem metod badawczych, ale w gruncie rzeczy nie prowadzą nawet badań społecznych. Jest to, używając określeń W. Lipmana, rodzaj aprioryczno-normatywnej ideologii społecznej lub teologii społecznej. Sądy owej „nauki” są bądź sądami analitycznymi a priori, tzn. wydedukowanymi z przyjętych dowolnie naczelnych aksjomatów wiary, bądź też sądami normatywnymi mówiącymi, co ^est dobre lub złe z punktu widzenia zasad wiary i moralno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.