apriorycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z podstawowych zagadnień składniowych: o cechach istotnych zdania Jednym z zasadniczych i ustawicznie dyskutowanych pro* blemów składni jest określenie istoty zdania. Zwłaszcza w ostatnich czasach pojawiło się mnóstwo różnorakich definicyj, które jużto zakładano apriorycznie w kompendjach, poświęconych składni (Brugmann, Delbrück i i.), jużto ustalano w osobnych monografjach (np. Łoś, Bühler, Nehring, Ries). Różnorodność tych definicyj pochodzi stąd, że zdanie jest właśnie jedną z tych form językowych, które mimo oczywistej dla każdego swoistości najtrudniej jest ująć w zespole cech istotnych. Zamierzając przed...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.