apragmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zważania pierwszej grupy nazwać można - za K. Ajdukiewiczem - pragmatyczną metodologią historii1^; rozważania drugiej grupy - apragmatyczną metodologią historii; rozważania nad przedmiotem badań - przedmiotową metodologią historii.Wskazać trzeba, że jedynie metodologia pragmatyczna i metodologia apragmatyczna mogą nosić miano metodologii historii w ściślejszym rozumieniu tego słowa, mają bowiem swoje odpowiedniki w ogólnej metodologii nauk. Procesem rozwoju społeczeństwa zajmują się pewne wyspecjalizowane dyscypliny /socjologia, teoria rozwoju społecznego, teoria materializmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1968. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty. 1-2, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo