appogiatura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wymagały tak wielorakiej interpretacji asemantycznej. Od interpretacji słuchacza zależą tu mianowicie następujące czynniki: a) hierarchizacja elementów: wyodrębnianie rdzenia melodii od tych tonów, które stanowią ozdobniki, appogiatury, przejścia; wprowadzenie akcentów intencjonalnych tam, gdzie nie ma akcentów obiektywnych (np. w synkopie) ; b) korygowanie słyszanych jakości dźwiękowych: sprowadzanie fałszów i pomyłek do skali właściwej, rozróżnianie pomiędzy tymi własnościami słyszanych dźwięków', „które się liczą” i tymi, „które się nie liczą”; c) wielostopniowe rozczłonkowanie linii melodyjnej (motywy, okresy itd.) i wzajemne ustosunkowanie tych członów' melodii; d) organi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.