appellatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tymczasem w językach programowania (odnosi się to właściwie tylko do języków symbolicznych i algorytmicznych) ograniczenia dystrybucyjne grafemów nie mają żadnego znaczenia dla typologii językowej. Znaki arytmetyczne i logiczne są jednostkami znaczącymi i nie podlegają segmentacji na jednostki odróżniające. Jednostki appellatywne złożone z grafemów odróżniających są bardzo nieliczne, a sekwencje grafemów są w nich z góry ustalone i pozbawione produktywności. Natomiast odpowiedniki nazw własnych (identyfikatory, czyli etykiety i zmienne)11 składają się (przynajmniej w znanych mi językach) z liter i cyfr, z tym, że:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.