appellatyw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MumeHbKa. W zasadzie są to nazwy istot niedorosłych, w praktyce jednak przy pewnej zażyłości mają one zastosowanie i wobec ludzi dorosłych, a nawet starych. Podobnie uformowane są nazwy pokrewieństwa: narta, 6amn, dndn, óamwuiKa, nanenbKa, óameubKa, dndeubKa i inne appellatywa: cmapunyutKa; MumenbKa, 3auHbKa\ 3) Deminutywa mogą być również wykładnikami małej wartości osób (wskutek zbyt młodego czy zbyt podeszłego wieku, niskich kwalifikacji zawodowych itp.), z czym się wiąże ujemna postawa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.