appellatiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyrazy stojące na pograniczu imion własnych i appellatiwów, takie jak np. meduźnica, prometeanin, przeciw-bożnik, Czarno-duch, oceanka, świtezianka i in., nie zostały uwzględnione w sporządzonych tutaj zestawieniach statystycznych. A nawet gdybym je włączyła do appellatiwów, nieznaczna ilość tych wyrazów nie zmieniłaby zasadniczych proporcji w ogólnym obrazie całości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.