appelativ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pozostałe części Europy dostarczają jeszcze mniej pewnego materiału 54. Pomijając tu sprawę ewentualnego substratu uralskiego w Europie północno-wschodniej, można jedynie zauważyć, że niektóre sufiksy charakterystyczne dla przedindoeuropejskiej toponimii Grecji pojawiają się także w północnej części Półwyspu Bałkańskiego 55, a appelativa podejrzane o wpływ substratu śródziemnomorskiego występują w języku albańskim i południowosłowiańskich 56...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.