appeasement

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tarkię, gdzie możliwą. Zrobił dwa tylko wielkie wyjątki : ogromne zakupy maszyn dla uruchomienia pierwszego planu pięcio: letniego i wielkie dostawy materiałów strategicznych dla NieI mieć, w celach appeasementu w roku 1940”. Handel zagraniczIny nigdy właściwie nie był dla ZSSR rzeczą doniosłą. Ilustruje tę prawdę fakt, że np. w 1952 cały (włącznie z inter-blokowym) handel zagraniczny ZSSR wynosił zaledwie 1 % jego dochodu społecznego, zaś zakupy ZSSR w tymże roku zagranicą dokonane wynosiły tylko 1 % wewnętrznego obrotu handlowego. Co...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.