appalaski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ok. połowy powierzchni T. leży na obszarze górskiego systemu Appalachów; wzdłuż wsch. granicy stanu biegnie łańcuch Great Smoky Mountains z najwyższym w T. szczytem — Clingmans Dome (2024 m n.p.m.); dalej na zach. rozciąga się dolina rzeki T., ograniczona od zach. wyżyną Cumberland, stanowiącą część regionu Wyżyny Appalaskiej, która obejmuje środk. część stanu i sięga po nieckowate obniżenie Nashville Basin (znane ze zjawisk krasowych); zach. T. obejmuje dolina Missisipi. Klimat podzwrotnikowy, na wsch...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.