apozytywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdania (22')—(26') ujawniają, że mamy do czynienia z predykatami o prymarnej formalizacji adwerbialnej typu: atrybut apozytywny, tj. z predykatami adwerbialnymi dominującymi odpowiednio predykaty czynnościowe jak w zdaniach (22'), (23'), albo wręcz w użyciu podstawowym łączącymi się tylko z synsemantycznym wykładnikiem werbalnym (tak w przykładach (24')—(26'))...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.